Wynagrodzenie

Wynagrodzenie adwokata

Wynagrodzenie ustalane jest bezpośrednio z Klientem.

Wysokość honorarium prawnika zależy od rodzaju sprawy, stopnia skomplikowania, jej zawiłości oraz nakładu pracy.  

Wynagrodzenie ustalane jest:

- na podstawie liczby przepracowanych godzin, gdy nie jest możliwe wstępne określenie nakładu pracy niezbędnego dla skutecznego rozwiązania problemu.
- na podstawie zryczałtowanej wysokości określonej stałą stawką miesięczną, przy stałej obsłudze prawnej,
- indywidualnie z klientem, w drodze negocjacji, poprzez ustalenie z góry ostatecznej kwoty wynagrodzenia za wykonanie zlecenia.

Płatności dokonywanie są na podstawie faktur VAT. Ustalane stawki wynagrodzenia są stawkami netto. Kwota do zapłaty powiększana jest o 23% VAT.

 
Jesteśmy na Google+
Google+